Regulamin

Sekcja gildii:

1. Jesteśmy gildią semi-casual z komponentem ambitnego rajdowania. Genesis jest gildią PVE. Gra PVP jest tylko dodatkiem i nie może kolidować z rajdami.

2. Ukierunkowani jesteśmy na jak najlepsza atmosferę, przyjemność z gry, wzajemna pomoc oraz efektywne raidowanie, pozwalające zaspokoić ambicje PvE także i bardziej wymagających graczy.

3. Jesteśmy niewielką społecznością i nie mamy w planach budowania gildii dużej. Nasze ambicje sięgają zbudowania i utrzymywania stabilnego roostera na Rajdy poziomu Mythic.

4. W gildii obowiązuje system EPGP. Informacje na ten temat znajdują się w odpowiednim dziale na forum.

5. Ranga w Gildii ma znaczenie symboliczne i wiąże się głównie z przywilejem dostępności do banku oraz prawa do lootu. Oficerowie decydują o nagrodzie w postaci awansu, lub karze obniżenia rangi.(edytowane)

6. Członkowie gildii zobowiązani są do posiadania wszystkich altów w Genesis. Odstępstwo od tej reguły rozpatrywane jest za każdym razem indywidualnie przez oficerów oraz Guild Mastera.

7. Przekleństwa, spam, kłótnie oraz wszelkie niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych graczy, zarówno na chacie jak i na komunikatorze, będą surowo karane. Kara demote lub wydalenie z gildii.

8. Przedmioty z banku gildii mogą być wykorzystane jedynie do rozgrywki PVE. Poty/flaski/elixiry/jedzenie są przeznaczone dla graczy wyłącznie na rajdy i mogą być pobierane w ilości odpowiedniej na rajd. Ceny za rzeczy z GB flaski 300, potiony 20, jedzenie 20, książki 90, bębny 15 g.

9.  Obowiązuje zakaz dalszej odsprzedaży materiałów/itemów z banku gildii. Osoba przyłapana na ww. procederze będzie surowo karana (kara, lub wydalenie z gildii).

10. W przypadku opuszczenia gildii wszystkie postaci danego gracza są usuwane.

11. Długotrwała nieobecność gracza/brak logowania skutkuje wydaleniem z Gildii. Offline 3 tyg – demote o rangę niżej, offline 4 tygodnie – kick. Nie dotyczy osób, które zgłosiły swoją nieobecność w dziale „Nieobecności” na forum gildyjnym lub do któregoś z oficerów, który ma obowiązek wpisać nieobecność w notce gracza.

12.  Zakaz posiadania jakiegokolwiek rajd lidera/oficera na liście ignore.

Sekcja raidów:

 1. W Gildii obowiązuje „miękki” obowiązek stawiania się na raidy tzn. jesteś z nami – staraj się raidować, jeśli czas Ci na to pozwala.
 2. Choć obowiązek raidowania jest „miękki” stawiamy na „twarde” przygotowanie do raidów – każdy ma być zapoznany z taktyką na dany raid. Wiedzieć jaką rolę jego postaci odgrywa na raidzie oraz mieć pełne wyposażenie w sprzęt do raidowania.
 3. Gildia rozpoczyna raidy o godzinie 20.30, raidujemy w środy, czwartki i niedziele. Raid kończymy ok 23.00 – 23.20. Możliwe, że gildia zorganizuje ponad planowy raid w inny wolny dzień.
 4. Raidy organizowane są przez Raid Liderów lub/i Oficerów. Wszelkie indywidualne inicjatywy graczy dotyczące organizacji raidów muszą odbywać się w porozumieniu z Raid Liderami/Oficerami Gildii.
 5. Gildia nie jest niekończącym się źródłem Flasków/Potionów itp. Celem Gildii jest zaspokojenie zapotrzebowania na tego typu itemy w miarę jej możliwości. Gracze w pierwszej kolejności zaopatrują się we flaski, potiony i jedzenie na raidy na włąsną rękę.
 6. Raidy będą zbierane z 15 minutowym wyprzedzeniem przed wyznaczoną godziną. Obowiązuje pełne przygotowanie i zaopatrzenie do raidu.
 7. W przypadku braku slotów na rajd możliwe jest uczestnictwo w trybie rezerwy. Jeśli gracz stawił się na wyznaczona godzinę, zabrakło slotów lub został zredukowany może zgłosić u odpowiedniego oficera wole pozostania na rezerwie i otrzymać pełne EP za kill bossów w czasie swojego stanu gotowości. W trakcie przebywania na rezerwie nie ma obowiązku bycia dana postacią w rajdzie, można wykonywać dowolne czynności w grze, nawet z rajdowaniem włącznie jednak na wniosek oficerów trzeba wykazywać natychmiastową gotowość do wejścia do grupy rajdowej. Osoby zgłaszające rezerwę nagminnie afczące w trakcie powołania do składu rajdu lub odmawiające dołączenia będą karane odebraniem EP za dany rajd lub karą określana indywidualnie przez grono oficerskie. By uniknąć nieporozumień możliwe jest tez zgłaszanie czasowej rezerwy.
 8. W przypadku nadmiaru chętnych do uczestnictwa w rajdzie będzie prowadzona rotacja ludzi, tak aby nikt nie był poszkodowany. Konieczne jest spełnienie punktu 6.
 9. System lootu EPGP – oficerka/weteran/member>>alt>>initiate/socjal>>>>>greed czyli np. veteran greeduje, initiate needuje >> wygrywa initiate
 10. Stawki EP za bosa i bonusy: Antorus: 200 normal, 500 HC, 1000 mythic bonus 400 – 800 EP na koniec rajdu (zależy od wipów); 200 EP – przyjście na czas i przygotowanie do first pull’a. Bonus rozdawany o 20:20 i tylko dla osób zapisanych w kalendarzu.
 11. Zmiana alta na maina -50% EP, wyjątkiem może być osoba poświęcająca się dla dobra progresu/gildii – wtedy ów % ustala grono oficerskie.

Sekcja komunikatora głosowego Discord:

 1. Naszym komunikatorem głosowym jest Discord (zalecamy pobranie aplikacji – nie przez przeglądarkę)
 2. Obecność na gildyjnym komunikatorze jest wskazana z naciskiem na obowiązkowa dla członków rajdu i ewentualnej rezerwy.
 3. Na gildyjnym komunikatorze w czasie rajdu, przebywają osoby biorące w nim aktywny udział. Pozostali członkowie gildii mogą siedzieć na kanale i słuchać, ale bez zbędnych rad i filozofii z ich strony.
 4. Rajd prowadza oficerowie, raid leaderzy, ew. osoby kompetentne oraz osoby wyznaczone do konkretnych zadań w trakcie encountera. Nikt inny nie ma prawa odzywać się nieproszony w trakcie bicia bossa.
 5. Zabrania się także jakichkolwiek, niepotrzebnych rozmów w czasie tłumaczenia taktyk, podziału zadań przed walka z danym bossem, etc. Analizy i wnioski wyciągamy podczas wipe lub po rozdaniu lootu z bossa.
 6. Na kanale raid obowiązuje kultura słowa. Jedno czy dwa przekleństwa, są jeszcze do przełknięcia, ale wyciągane będą surowe konsekwencje w przypadku, gdy komukolwiek puszcza nerwy i pozwoli sobie na zbytnia rozwiązłość języka.
 7. Wyzwiska i jakakolwiek chamska ocena innych zabroniona. Jedynymi osobami, które maja prawo oceniać grę i zachowanie innych są oficerowie i raid leaderzy. Osobie, która miała problem, należy wytłumaczyć i pomóc w normalny sposób, a nie zrównać z błotem.
 8. Osoby wyproszone z komunikatora, nie maja prawa powrotu na kanał, dopóki nie będą brały czynnego udziału w raidzie. Za złamanie którejkolwiek z powyższych zasad grozi kara wyciszenia na gildyjnym komunikatorze, odjęcia EPGP, usunięcia z raidu, demote lub w rażących przypadkach kicku z gildii. W przypadku powtarzających się incydentów tych samych osób, stosowane będą wobec nich coraz bardziej surowe kary.(edytowane)

Wykroczenia oraz kary podczas rajdu:

– 500 GP do 1000 GP – niepotrzebny pull trashu

– 1000 GP – pull boss’a, kiedy rajd nie jest przygotowany lub przed prepotami (na odliczaniu)

– 500 – 1500 za zwipowanie rajdu przez nieznajomość taktyki

– 3000 GP – 10000 GP+ (lub kick z gildii lub rajdu, zależne od przewinienia) – za każdy personalny pocisk na discordzie (od tego są raid liderzy, żeby zwracać uwagę i tłumaczyć o co chodzi); toksyczni gracze będą wyciszani lub eliminowani

– 500 GP za każdy niezapowiedziany AFK (na ready check’u)

– 100 – 500 GP za nieużywanie prepotów na progressie

– 1000 GP – za brak flaska i jedzenia na raidzie HC/Myth

Wysokość kary w indywidualnej ocenie Raid Lidera lub grona oficerskiego.

 

Rangi w gildii:

Socjal: Ranga socjalna. Nie rajduje, nie ma dostępu do banku.

Initiate: Osoba nowo przyjęta, będąca na okresie próbnym, nie otrzymuje lootu, chyba, że nikt z uczestników raidu o randze conajmniej member nie zgłasza „need” na mainspec. Awans na Membera następuje po odbyciu min. 3 raidów gildyjnych, podczas których osoba wykaże się znajomością gry a także ma utworzone konto na forum. Ranga ta nie ma dostępu do banku.

Karne krzesełko: Ranga dla tych „specjalnie zasłużonych”.

Alt: Alty naszych graczy.

Member: pełnoprawny członek gildii. Może licytować wszystkie itemy zgodnie z obecnymi zasadami. Przyznawana od 2000 EP + zalozenie konta na forum Genesis

Veteran: pełnoprawny członek gildii. Może licytować wszystkie itemy zgodnie z obecnymi zasadami. Ranga dla mocno zasłużonych graczy. Przyznawana według uznania Guild Mastera i oficerów oraz po przekroczeniu 25000 EP.

Oficerski Alt: Alty naszego grona oficerskiego.

Raid lider: ranga ta upoważnia do zbierania i prowadzenia raidów, wydawania itemów z banku. Jest częścią grona oficerskiego i ma wpływ na zapadające decyzje.

Oficer: pomaga Raid Liderom w prowadzeniu raidów, kara i nagradza graczy biorących udział w raidzie. Podejmuje decyzje w imieniu całej gildii, jak i rozstrzyga wewnętrzne spory.